სპექტაკლები და მომავალი ღონისძიებები

20 თებ.

                                    • მარჯანიშვილის თეატრი
                                • 19:45                                 სხვენი

6 მარ.

                                    • მარჯანიშვილის თეატრი
                                • 19:45                                 სხვენი

15 მარ.

                                    • მარჯანიშვილის თეატრი
                                • 19:45                   დიდი სცენა

20 მარ.

                                    • მარჯანიშვილის თეატრი
                                • 19:45                                 სხვენი